Aankoopbegeleiding algemene informatie

    Zowel kopers als verkopers realiseren zich doorgaans te weinig welke grote (financiële en juridische) risico's zij lopen als - veelal achteraf- blijkt dat zaken niet goed geregeld zijn, afspraken niet worden nagekomen of dat juridische en/of milieuproblemen om de hoek komen kijken.

    De aankoop van uw droomwoning is een tijdrovende en emotionele aangelegenheid waarbij veel factoren een rol spelen. Daardoor wordt vaak overhaast besloten een huis te kopen en verzuimt men deskundigheid "in huis te halen". Als consument wordt u sinds de invoering van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 beter beschermd. Uw rechten worden beter omschreven, maar u heeft als koper ook plichten. Als koper mag u veel informatie van de verkoper verwachten en daarop afgaan. Als koper heeft u echter ook een onderzoeksplicht, hetgeen betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor zaken die (eenvoudig) aan of bij het gekochte waar te nemen zijn en voor kwesties die u kunt nazien in publieke registers zoals het Kadaster, gemeentelijke bestemmingsplannen of milieuverordeningen. Ook een heleboel praktische zaken maken onderdeel uit van de onderhandeling en de uiteindelijke koopovereenkomst. Wilt u als koper niet voor verrassingen of “verborgen gebreken” komen te staan, dan dient u te weten wat hieronder valt! Het is dan ook van groot belang dat u een deskundige inschakelt. Wij nemen dit graag op ons.

    De meest voordelige en deskundige aankoopbegeleiding van Tilburg en omstreken!