Nieuws

  Hieronder treft u een overzicht van al ons eerder geplaatste nieuws.

  NMa onderzoekt hypotheekrentes

  NMa onderzoekt hypotheekrentes

  Datum 20-08-2010. Bron: ANP
  AMSTERDAM - De Nederlandse kartelwaakhond NMa gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de hypotheekmarkt. De toezichthouder op de mededinging wil onder andere weten in hoeverre de markt concurrerend is en wat de marktstructuur is.

  Het onderzoek moet binnen een half jaar zijn afgerond, aldus de NMa.
  Vooruitlopend op het onderzoek is de mededingingsautoriteit begonnen met 'een bondige quick scan' naar de hoogte van de hypotheekrentes, de ontwikkeling van de marges in de hypotheekmarkt en de eventuele verschillen met andere landen.

  Dit eerste onderzoek zal naar verwachting in oktober klaar zijn. De NMa doet verder een oproep om iedere concrete aanwijzing die wijst op onderlinge afstemming van gedragingen van banken te melden.
  De onderzoeken volgen op diverse klachten over de hoogte van de tarieven in Nederland die hypotheekverstrekkers rekenen. Onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) en politieke partijen riepen op tot een onderzoek door de NMa.
  Rentestand
  Door de lage rentestand kunnen banken zelf goedkoop geld lenen, maar ze berekenen dat niet door aan hun klanten, stelt de belangenvereniging van huizenbezitters. Volgens de Vereniging Eigen Huis duidt alles erop dat banken hun financiële positie trachten te verbeteren 'over de rug van huizenkopers en -bezitters'.  Dit is onverteerbaar en in strijd met de Gedragscode Banken die onlangs door de banken zelf is ingesteld, aldus directeur Rob Mulder van de VEH. Mulder: 'In deze gedragscode wordt gesproken over het centraal stellen van de belangen van de klant, over transparantie en de verantwoordelijkheid van banken ten opzichte van de samenleving. Ze willen lessen trekken uit het verleden, maar ik zie hier niets van terug.'