Nieuws

  Hieronder treft u een overzicht van al ons eerder geplaatste nieuws.

  Koopwoning steeds meer iets voor hogere inkomens!

  Koopwoning steeds meer iets voor hogere inkomens!

  15-01-2020: De lat voor de starter op de woningmarkt komt steeds hoger te liggen, stelt De Hypotheekshop op basis van de laatste cijfers.

  De gemiddelde hypotheek is sinds 2017 opmerkelijk constant gebleven (om en nabij de 245.000 euro volgens Hypotheken Data Netwerk; het Kadaster hanteert een andere definitie). Datzelfde blijkt op te gaan voor het gemiddelde inkomen van een aanvrager: rond de 40.000 euro. Net als bij de hoogte van de gemiddelde hypotheek, zijn echter ook voor het gemiddelde inkomen. Stijging gemiddeld inkomen jongere aanvragers
  Wat opvalt is dat de stijging van het gemiddelde inkomen van hypotheekaanvragers zowel in euro’s als in percentage het grootst is bij de jongere aangravers, terwijl er bij zestigplussers zelfs sprake blijkt te zijn van een daling. Starters hebben geen overwaarde kunnen opbouwen en hebben te maken met een aflosverplichting, waardoor ook bij doorstromen naar een volgende woning een hoger inkomen nodig is. Tevens vereist het überhaupt kunnen sparen voor de bijkomende kosten al een hoger inkomen. Tot slot draagt het afgenomen woningaanbod in de prijsklasse tot 250.000 euro indirect eveneens bij aan de stijging van het gemiddelde inkomen in deze leeftijdsklassen.

  Geen rooskleurig perspectief voor lagere en middeninkomens
  Deze ontwikkelingen maken het vooruitzicht voor de lagere en middeninkomens op het kunnen kopen van een woning er niet rooskleuriger op. Dit effect wordt versterkt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, die met name de jongere generaties parten speelt, en de invoering van het studieleenstelsel. Door het ontbreken van voldoende geschikte huuralternatieven, is de steeds hoger liggende lat bij het toetreden tot de koopwoningmarkt een zeer zorgelijke ontwikkeling. De NVM en Aedes vroegen daar deze week terecht aandacht voor, vindt De Hypotheekshop.