Taxatie werkwijze

  Algemene werkwijze
  Indien online een taxatieopdracht verstrekt wordt en het invulformulier volledig is dan starten wij met de werkzaamheden en krijgt u een ontvangstbevestiging. Direct een opdracht geven? klik hier

  Taxatieafspraak voor woningopname
  Zo spoedig mogelijk - veelal dezelfde dag - wordt contact opgenomen met de verkopende makelaar, eigenaar of de gebruiker van de woning om een afspraak te maken voor de opname van de woning.

  Voorbereiding en verzamelen van informatie
  Het kadaster wordt geraadpleegd voor de van belang zijnde kadastrale informatie; Deze gegevens bevatten een bron aan informatie over de eigendomstoestand (faillissement/beslag), erfpacht, aanschrijvingen vanuit de overheid i.v.m. eventuele bodemverontreiniging en mogelijke privaatrechtelijke belemmeringen. Bij de eigenaar/makelaar van het object worden overige relevante stukken ter inzage opgevraagd zoals het eigendomsbewijs (erfdienstbaarheden), ver- bouwtekeningen, energielabel en eventuele garantiebewijzen zoal GIW, Stiwoga etc.Indien het een appartement betreft dan zijn aanvullende gegevens zoals de balans, begroting, besluitvorming ledenvergadering, meerjaren onderhoudsbegroting etc. van de Vereniging van Eigenaars van belang. Indien noodzakelijk wordt informatie met betrekking tot het bestemmingsplan en de milieukundige situatie opgevraagd of ingezien. Indien bovengenoemde documenten niet aanwezig zijn dan raadplegen wij de bron.

  Opname van de woning en beoordeling van de omgeving
  Tijdens het bezoek aan de te taxeren woning wordt tevens de woonomgeving beoordeeld om een indruk te krijgen van onder andere de ligging, stand en courantheid van de woning, het voorzieningenniveau in de nabijheid (winkels, recreatieve voorzieningen, scholen, openbaar vervoer etc.) en eventueel vergelijkbare objecten. Deze opname duurt tussen de 30 en 45 minuten.

  Tijdens de inspectie van de woning wordt o.a. door de taxateur standaard gelet op:
  * De bouwkundige staat van onderhoud (het betreft een visuele inspectie,geen bouwkundige keuring);
  * Het woonoppervlak en de inhoud;
  * De oppervlakte van het perceel en de kadastrale inmeting;
  * De indeling, functionaliteit en gebruikte materialen;
  * De kwaliteit en het niveau van afwerking;
  * De toegepaste isolerende maatregelen.

  Voornoemde onderwerpen worden uitvoerig in het taxatierapport omschreven. Op bouwkundig gebied wordt er een advies opgenomen van verbeteringen en hoe om te gaan met achterstallig onderhoud en eventuele gevolgschade.

  Uitwerken van het taxatierapport
  De taxateur werkt na beoordeling van alle voor de taxatie relevante stukken en gegevens het rapport uit. Na toevoeging van meerdere foto's en verdere bescheiden ontvangt u het taxatierapport - binnen 2 werkdagen na opname - digitaal in een PDF bestand. Daarna krijgt u het taxatierapport getekend en ingebonden als document in tweevoud per post toegezonden.